Nasze Przedszkole

BNPDDesignStudio/sketchify

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka jest placówką publiczną, do której uczęszcza obecnie 125 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad nim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dyrektorem od dnia 1 stycznia 2016 r. jest mgr Elżbieta Mysuna-Greń.

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum Polkowic, przy ulicy Lipowej 11. Główna siedziba placówki mieści się w wolnostojącym, nowoczesnym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się atrakcyjny plac zabaw dla dzieci, boisko i amfiteatr, w którym dzieci mogą prezentować nabyte umiejętności i realizować swoje pasje. Cała placówka stwarza możliwości szerokiego rozwoju i rozwijania zainteresowań.

Od 1994 roku przedszkole prowadzi również oddziały przedszkolne w Sobinie i Suchej Górnej. Nasze oddziały przedszkolne na wsiach umożliwiają dzieciom mieszkającym poza miastem szerszy dostęp do wczesnej edukacji i opieki.

Przedszkole powstało w 1976 roku. Bez wahania można się pokusić o stwierdzenie, że placówka gromadzi obecnie drugie pokolenie przedszkolaków, gdyż wielu dawnych absolwentów przedszkola przyprowadza do niego własne dzieci. Stanowi to dla niego najlepszą reklamę. Przez lata funkcjonowania, przedszkole zyskało opinię wysoce zorganizowanego, przyjaznego dzieciom i rodzicom, oferującego bogatą ofertę edukacyjną. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje otwarty styl i metody aktywne, które wyzwalają potencjał twórczy dzieci. Obecnie, poza zajęciami tradycyjnymi, realizującymi podstawę programową wychowania przedszkolnego, oferta edukacyjna wzbogacona jest o terapię logopedyczną, terapię psychologiczno – pedagogiczną, rytmikę, język angielski, ceramikę, basen, warsztaty doświadczalne „Akademia Eksperymentów”.

Wizja

Dzieci w naszym przedszkolu:

 • są traktowane z szacunkiem,
 • bawią się bezpiecznymi zabawkami dostosowanymi do ich wieku,
 • rozwijają swoje zainteresowania,
 • zaspokajają potrzebę ruchu podczas licznych zabaw ruchowych w sali i na placu zabaw,
 • rozwijają się we wszystkich obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym),
 • mogą liczyć na pomoc specjalistów w rozwijaniu swojego potencjału,
 • przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

Chcemy, żeby dzieci czuły się u nas nie tylko bezpiecznie, ale żeby czuły się ważne.

Kadra

Kadra nauczycielska posiada kierunkowe przygotowanie pedagogiczne, które uzupełnia wiedzą i doświadczeniem praktycznym wyniesionym z licznych kursów, warsztatów i konferencji. 

Nasi nauczyciele:

 • ciągle się rozwijają,
 • chętnie dzielą się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami,
 • zachęcają dzieci do samodzielnego działania,
 • są empatyczni, cierpliwi i kreatywni,
 • stosują różnorodne metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • na bieżąco prowadzą ukierunkowane obserwacje pedagogiczne, dzięki którym lepiej poznają dzieci i traktują je indywidualnie,
 • uwzględniają zainteresowania dzieci w planowaniu pracy dydaktycznej,
 • liczą się ze zdaniem dziecka i dają mu możliwość wyboru.

Absolwenci naszego przedszkola to:

 • Dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, optymistycznie patrzące na świat, aktywnie podejmujące działania 
 • Przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji 
 • Znają siebie i swoje możliwości, potrafią współpracować w zespole 
 • Akceptują odrębność innych, są otwarte na potrzeby innych ludzi 
 • Są wrażliwi na piękno i artystyczne formy przekazu
 • Znają i akceptują zasady zdrowego stylu życia
 • Posiadają bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym opartą na własnych doświadczeniach i wnioskach
 • Mają poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
 • Rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

Koncepcja pracy jest konstrukcją, na której opiera się codzienna praca przedszkola. Jest ona dostosowana do potrzeb placówki, uwzględnia zarówno oczekiwania i możliwości nauczycieli, jak również potrzeby głównych klientów przedszkola, jakimi są dzieci i ich rodzice.  Koncepcja naszego przedszkola jest otwarta i może być modyfikowana i poszerzana o nowe zagadnienia.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: