Statut

Informacje ogólne o przedszkolu

Przedszkole jest placówką ogólnodostępną funkcjonująca jako jednostka budżetowa.
Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka
Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach
ul.Lipowa 11 59-100 Polkowice
Tel. 76 307 07 00
NIP: 6921063116
REGON: 390505597


www.pm4.polkowice.pl

e-mail: sekretariat@pm4.polkowice.pl
kierownik@pm4.polkowice.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: