Plan dnia

BNPDDesignStudio

Rok szkolny  2022/2023

ROZKŁAD DNIA DZIECI 3, 4-LETNICH 

L.p

Godziny

Działania (w reżimie sanitarnym ze wzgl. na COVID-19)

1.

06.00-08.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; w tym dla dzieci z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2.

08.00-08:45

Zabawy poranne. Zabawa z zestawu zabaw ruchowych. Zabawy integrujące grupę. 

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów, sprawdzenie obecności dzieci. Śniadanie.

3.

08.45-09.00

Czynności porządkowe po śniadaniu. 

4.

Zajęcie1

9.00- 9.20

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.           

 Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):

3-latki-10-15 minut,

4-latki-15-20minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

5.

 09.20 -9.50

Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne). Zabawy dowolne.

6.

Zajęcie 2

09:50-10:10

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.                 

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):                              

4-latki 15-20 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Uwaga! 3-latki w tym czasie podejmują różnorodne formy pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.

Zajęcie 2 wdrożone zostaje dla dzieci 4-letnich w II półroczu.

7.

10:10-10:30

Przygotowanie do II śniadania. m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie. Czynności porządkowe po śniadaniu. 

8.

10:30-11:30

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.

9.

11:30-12:00

Przygotowanie do obiadu (I danie-zupa), m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

10.

12:00-13:00

Odpoczynek dzieci, leżakowanie, masażyki. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej lub bajek nagranych lub czytanych np. przez nauczyciela, pomoc nauczyciela.

11.

13:00-13:30

Przygotowanie do obiadu (II danie), m.in.: czynności higieniczne (w tym czesanie włosów), samoobsługowe, porządkowe,  pełnienie dyżurów. 

12.

13:30-14:00

Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

13.

14:00-16:00

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy, gry konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne)*.

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny). Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

14.

14:15-16:30

Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5, 6- LETNICH

L.p

Godziny

Działania (w reżimie sanitarnym ze wzgl. na COVID-19)

1.

06.00- 08.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; w tym dla dzieci z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2.

08:00- 08.45

Ćwiczenia  poranne. Zabawy integrujące grupę. 

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów, sprawdzenie obecności dzieci. Śniadanie. 

3.

08.45- 09.00

Czynności porządkowe po śniadaniu. 

4.

Zajęcie 1

09.00- 09.30

09.00- 09.35

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.             

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):

5-latki- 20-30 minut,

6-latki- 30-35minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

5.

09.30/09:35-09:45

Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).

6.

Zajęcie 2

09:45-10:15

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.                 

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):                            

 5 i 6-latki- 20-30 minut.

Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Ćwiczenia gimnastyczne- (2 razy w tygodniu).

7.

10:15-10:30

Przygotowanie do II śniadania. m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie. Czynności porządkowe po śniadaniu. 

8.

10:30-11:30

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.

9.

11:30-12:00

Przygotowanie do obiadu (I danie-zupa), m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

10.

12:00-12:15

Odpoczynek  poobiedni/kwadrans na bajki nagrane (m.in. audiobooki) lub czytane przez np. nauczyciela, pomoc nauczyciela/ słuchanie muzyki relaksacyjnej/klasycznej,  masażyki.

11.

12:15-13:00

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe- c.d.

12.

13:00-13:30

Przygotowanie do obiadu (II danie), m.in.: czynności higieniczne (w tym czesanie włosów), samoobsługowe, porządkowe,  pełnienie dyżurów. 

13.

13:30-14:00

Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

14.

14:00-16:00

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne).

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny). Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

14.

14:15-16:30

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: