Rada Rodziców

goodstudio

Płatność na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 120zł/dziecko

Płatności można dokonać w Sekretariacie Przedszkola do 15 października 2023r.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: