W lutym

Oddział Przedszkolny Magellan Wrocław » Zimowe zabawy na świeżym powietrzu

Tydzień 23: Wszystko jest muzyką.

Tydzień 24: Pod ziemią, pod wodą.

Tydzień 25: W kosmosie.

Tydzień 26: Prehistoryczny świat.


Piosenka Pan Muzyczka

1. Ja jestem Pan Muzyczka,

na instrumentach gram.

Jak chcecie mnie posłuchać,

to zagrać mogę Wam.

- Tak! Zagraj, zagraj nam!

- Pianino!

Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik,

pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik pianino!

2. Ja jestem Pan Muzyczka,

na instrumentach gram.

Jak chcecie mnie posłuchać,

to zagrać mogę Wam.

- Tak! Zagraj, zagraj nam!

- Kontrabas!

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum kontrabas.

- Pianino!

Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik,

pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik pianino!

3. Ja jestem Pan Muzyczka,

na instrumentach gram.

Jak chcecie mnie posłuchać,

to mogę zagrać Wam.

- Tak! Zagraj, zagraj nam!

- Janczary!

Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy,

czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy janczary!

- Kontrabas!

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum kontrabas.

- Pianino!

Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik,

pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik pianino!

4. Ja jestem Pan Muzyczka,

na instrumentach gram.

Jak chcecie mnie posłuchać,

to zagrać mogę Wam.

- Tak! Zagraj, zagraj nam!

- Saksofon!

Ti ru, ti ru ti ru, ti ru, ti ru ti ru.

Ti ru, ti ru ti ru, tiru saksofon.

- Janczary!

Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy,

czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy janczary!

- Kontrabas!

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum kontrabas.

- Pianino!

Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik,

pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik pianino!

5. Ja jestem Pan Muzyczka

na instrumentach gram.

Jak chcecie mnie posłuchać,

to mogę zagrać Wam.

- Tak! Zagraj, zagraj nam!

- Werbel!

Ram pam pam, ram pam pam ,ram, pam pam pam,

Ram pam pam, ram pam pam, ram, pam pam pam werbel!

- Saksofon!

Ti ru, ti ru ti ru, ti ru, ti ru ti ru.

Ti ru, ti ru ti ru, tiru saksofon.

- Janczary!

Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy,

czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy janczary!

- Kontrabas!

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum kontrabas.

- Pianino!

Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik,

pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik pianino!

6. Ja jestem Pan Muzyczka

na instrumentach gram.

Jak chcecie mnie posłuchać,

to też zaśpiewam Wam.

- Tak! Graj i śpiewaj nam!

- Śpiew!

Na na, na na nana, na na, na na nana,

Na na, na na nana, na na, na na na!

- Werbel!

Ram pam pam, ram pam pam ,ram, pam pam pam,

Ram pam pam, ram pam pam, ram, pam pam pam werbel!

- Saksofon!

Ti ru, ti ru ti ru, ti ru, ti ru ti ru.

Ti ru, ti ru ti ru, tiru saksofon.

- Janczary!

Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy,

czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy janczary!

- Kontrabas!

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,

Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum kontrabas.

- Pianino!

Pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik,

pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik pianino!


Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: