W maju

Umiejętności dziecka 4letniego: 

-we właściwy sposób korzysta z zabawek

-układa rytmy wg określonych kodów

-odczytuje globus

-wie jaką rolę pełni gleba

-wymieni sposoby dbania o środowisko przyrodnicze

-interesuje się najbliższym otoczeniem

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-śpiewa piosenki

-układa obraz z nakrętek

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami 

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje po śladzie

-odtwarza ruch z pamięci

-z uwagą ogląda wyświetlany film

-odpowiada na pytania związane z treścią filmu

-dba o czystość środowiska

-jest sprawne ruchowo

-dba o prawidłowa postawę w czasie siedzenia i stania

-reaguje na polecenia nauczyciela

-zna i wymienia sposoby dbania o środowisko

-bawi się zgodnie z innymi w małych zespołach

-koloruje wybrane zwierzątko

-wskazuje odpowiednią liczbę elementów

-rozwiązuje proste zadania z dodawania i odejmowania

-dostrzega zmiany w przyrodzie wiosną 

-zna zabawę „My jesteśmy..

-zna i wymienia potrzeby roślin

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-wypowiada się na określony temat

-dzieli słowa na sylaby

-słucha uważnie treści wiersza

-ilustruje wiersz sylwetami

-bawi się z innymi

-korzysta z zabawek zgodnie z przyjętymi zasadami

-tworzy oryginalny rysunek

-aktywnie ćwiczy

-rozumie potrzebę oszczędzania wody

-zna sposoby oszczędzania wody

-tworzy logiczne wypowiedzi

-wymieni czynności wody

-chętnie bawi się w gronie rówieśników

-nazywa niektóre z miast Polski

-z ochotą ćwiczy

-odgaduje zagadki

-odnajduje Polskę na mapie

-wie kim jest patriota

-rozpoznaje godło Polski

-nazywa mijane miejsca w swojej miejscowości

-reaguje na polecenie nauczyciela

-prawidłowo przelicza

-we właściwy sposób rozwiązuje konflikty

-słucha utworów muzyki poważnej

-układa budowle z figur

-rozpoznaje flagę Polski

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-zachowuje prawidłową postawę ruchową

-wymienia nazwy miast

-bawi się w zabawę „Kółko graniaste”

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha wiersza o Polsce

-rysuje i koloruje kotylion

-tworzy zbiory warzyw wg instrukcji

-prawidłowo przelicza

-zauważa zmiany w przyrodzie

-słucha legendy polskiej

-odpowiada na pytania

-precyzyjnie wycina serce

-naśladuje ruchy piłki

-nazywa wskazane miejsca w Polsce

-prawidłowo reaguje na umówione sygnały

-śpiewa poznaną piosenkę

-ma poczucie rytmu

-bawi się przy piosence „Mało nas”

-pomaga innym w trackie sprzątania zabawek

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-chętnie maluje, słucha muzyki

-zna nazwy i flagi niektórych państw unii

-śpiewa fragmenty hymnu unii europejskiej

-tworzy logiczne wypowiedzi

-lubi spacery

-dba o czystość i porządek  w miejscu pracy i zabawy

-nazywa mieszkańców łąki

-wypowiada się pełnym zdaniem

-mówi wiersz z pamięci

-nazywa niektórych mieszkańców łąki

-rozpoznaje i nazywa odgłosy z łąki

-dzieli słowa na sylaby i je liczy

-korzysta z zabawek zgodnie z przyjętym kodeksem

-klasyfikuje, segreguje kwiaty

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-wycina i składa w całość obrazek

-jest zwinne, szybkie, silne

-pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy

-układa z mozaiki geometrycznej

-kończy rozpoczęte zdanie

-potrafi poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych

-ma bogatą wyobraźnię

-powtarza słowa głośno, cicho, dzieląc je na sylaby

-określa położenie

-porównuje liczebność zbiorów, wskazuje zbiory równoliczne

-stosuje się do regulaminu spacerów

-pamięta o zasadach dobrej zabawy

-rozpoznaje głosy łąki

-układa obrazek w całość

-bawi się w sposób nie wywołujący hałas

-nazywa poszczególne kwiaty i owady

-odgaduje zagadki

-uważnie słucha wiersza

-ilustruje wiersz sylwetami

-odpowiada na pytania

-utrwalanie wiadomości nt. łąki i jej mieszkańców

-reaguje na zmianę polecenia

-zna, śpiewa i tańczy  przy  piosence „Poszło dziewczę…

-lepi z plasteliny

-wypowiada słowa określające łąkę

-odpowiada na pytania nt. treści opowiadania

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-naśladuje pszczółki

-ogaduje nazwy zwierząt

-rysuje po śladzie

-rozpoznaje nazwy zawodów

-koloruje rysunek 

-wymieni zawody z wiersza

-określi czynności osób w wykonywanych zawodach

-nazywa zawody pracowników przedszkola

-wymieni czynności lekarza

-śpiewa i tańczy przy piosence „Ojciec…..

-samodzielnie projektuje swój obraz

-nazywa poszczególne kolory

-jest pomysłowe podczas projektowania

-wie do czego służą określone przedmioty 

-wie kim z zawodu jest tata

-rozpoznaje i nazywa zawody

-łączy zawód z przedmiotem

-rozwiązuje zadania matematyczne

-prawidłowo przelicza

-kontynuuje rytm

-idzie parami podczas spaceru

-odnajduje swój kolor

-projektuje tapetę

-rysuje po śladzie

-odgaduje zawód malarza

-odkłada zabawki na miejsce

-za pomocą mimiki przestawia uczucia

-jest pomysłowe w czasie konstruowania

-odtwarza podany rytm

-odtwarza treść rymowanki

-ma poczucie rytmu

-śpiewa piosenkę

-bawi się przy rymowance

-szanuje prawa w czasie  zabawy

-odgaduje glos kolegi, koleżanki

-ma poczucie równowagi

-odgaduje zagadki

-opowiada o pracy w niektórych zawodach

-dzieli słowa na sylaby

-pamięta o właściwie dobranym stroju podczas spaceru

-powtarza rymowankę

-zna swoje marzenia i je maluje

-współdziała w zespole

-odpowiada na określone pytania

-chętnie ćwiczy

-odgaduje zagadkę

-opowiada o zawodzie mamy

-kończy rozpoczęte zdanie

-szanuje rodziców

-nazywa kwiaty ogrodowe

-kończy zdanie

-lepi z masy solnej serce

-przestrzega zasad regulaminu

-potrafi się relaksować

-śpiewa piosenkę

-precyzyjnie wycina elementy pracy

-ozdabia wg własnego pomysłu

-jest sprawne ruchowo

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-naśladuje ruchy

-odgaduje zagadki dźwiękowe

-bawi się zgodnie w grupie

-współdziała w czasie zabawy

-rysuje laurkę dla mamy

-tańczy z chustką

-prawidłowo przelicza

-poprawnie używa sformułowań: starszy, młodszy

-koloruje kwiaty wg kodu

-zachowuje się w sposób bezpieczny

-rysuje portret swojej mamy

-nazywa poszczególnych członków rodziny

-śpiewa  razem z rówieśnikami

-określa charakter muzyki

-lubi słuchać utworów muzyki poważnej

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-naśladuje ruchy

-kończy rozpoczęte słowo

-odkodowuje obrazek

-prawidłowo otacza pętlą przedmioty

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-niesie pomoc innym

-podejmuje próbę opowiedzenia bajkiUmiejętności dziecka 5letniego:
-sprząta po skończonej zabawie

-rozpozna flagę Polski

-słucha utworów muzycznych

-zna symbole narodowe

-zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu Polski

-samodzielnie wykonuje godło Polski

-dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych

-koloruje wybrane obrazki miast Polski

-wskazuje właściwy obrazek po opisie słownym

-bawi się zgodnie z innymi

-zna i przestrzega zasad

-słucha opowiadania o Europie

-bawi się przy piosence

-słucha uważnie opowiadania

-wymieni charakterystyczne cechy danego kraju UE

-rozpozna hymn Unii

-dopasowuje kraj do flagi

-śpiewa fragmenty hymnu

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-reaguje na polecenia nauczyciela

-samodzielnie wykonuje pracę

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-interesuje się krajami europejskimi

-buduje z klocków

-podaje właściwe wyniki dodawania i odejmowania

-segreguje wg wielkości

-jest sprawne ruchowo

-sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

-bawi się w bezpieczny sposób

-reaguje na polecenia nauczyciela

-jest spostrzegawcze

-bawi się przy znanej piosence

-stosuje zwroty grzecznościowe

-mówi fragmenty wiersza z pamięci

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-ma poczucie rytmu

-rozpozna postać F. Chopina

-słucha utworów tego kompozytora 

-rysuje kredkami na określony temat

-współpracuje  w zabawie

-reaguje na polecenia nauczyciela

-wykonuje ćwiczenia ruchowe

-odkodowuje obrazek

-samodzielnie projektuje i konstruuje

-słucha uważnie utworów muzyki poważnej

-z uwaga ogląda zdjęcia

-wyjaśni znaczenie słowa „stolica’

-rozpozna i nazwie ważne miejsca i zabytki Warszawy

-sprawnie rzuca i chwyta przybory

-utrzymuje prawidłową postawę

-słucha poleceń nauczyciela

-śpiewa i tańczy krakowiaczka

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odkłada zabawki na miejsce

-dorysowuje elementy swojego rysunku do koła

-wypowiada się nt. treści ilustracji

-mówi wiersz z pamięci

-rozpoznaje i nazywa poszczególnych mieszkańców łąki

-prawidłowo korzysta z farb

-samodzielnie projektuje swoją pracę

-przestrzega zasad

-reaguje na polecenia

-wykonuje masażyk

-rysuje gąsienicę i ją  koloruje

-dzieli się zabawkami

-sprząta zabawki po skończonej zabawie

-wymienia przedmioty określonego koloru

-interesuje się  życiem pszczół

-wypowiada się nt. zwyczajów i życia pszczół

-odtwarza podane rytmy

-powtarza zgłoski

-bierze aktywny udział w zabawach z opowieści

-słucha poleceń nauczyciela

-koloruje obrazek wg kodu

-jest spostrzegawcze

-bawi się zgodnie z innymi

-bawi się wg własnego wyboru

-bawi się i tańczy przy znanej piosence

-uważnie słucha wiersza

-słucha wiersza o owadach

-segreguje owady

-wymieni nazwy dni tygodnia w kolejności

-jest sprawne ruchowo

-bawi się w sposób bezpieczny i właściwy

-słucha uważnie i przelicza dźwięki

-opowie o rozwoju motyla

-współpracuje w grupie

-nie niszczy zabawek

-rysuje i koloruje na temat

-powtarza rymowankę

-aktywnie ćwiczy

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-gra na instrumentach

-precyzyjnie składa koła z papieru tworząc biedronkę

-dba o porządek w miejscu pracy

-rysuje drogę pszczoły do ula

-koloruje wg kodu

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi 

-sprząta po skończonej zabawie

-wie jakie korzyści mamy z łąki

-śpiewa i bawi się przy piosence

-uważnie słucha wiersza

-tworzy logiczne wypowiedzi

-nazywa owady mieszkające na łące

-wykonuje sprawnie wszystkie zadania ruchowe

-słucha poleceń nauczyciela

-wskazuje odpowiednie miejsca na kartce

-śpiewa i bawi się przy piosence

-posługuje się umiarkowanym głosem

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-śpiewa i bawi się przy muzyce

-wypowiada się  nt. zawodów i czynności wykonywanych przez ludzi

-wypowiada się pełnymi zdaniami

-rysuje kredkami na określony temat

-potrafi przegrywać

-naśladuje czynności

-składa obrazek w całość

-zna atrybuty pracy kucharza

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-szanuje zabawki w przedszkolu

-powtarza rymowankę

-łączy takie same przedmioty 

-wymieni zawody osób pracujących na wsi

-zgłasza się do odpowiedzi

-nazywa maszyny potrzebne rolnikowi i narzędzia ogrodnika

-tworzy logiczne wypowiedzi

-naśladuje czynności

-kończy rozpoczęte zdanie

-bawi się wspólnie z innymi

-używa zwrotów grzecznościowych

-dzieli słowa na sylaby

-tworzy logiczne zdania

-określa położenie przedmiotów

-segreguje wg określonej cechy

-jest spostrzegawcze, zwinne, ma dobrą orientację przestrzenną 

-interesuje się otoczeniem

-słucha poleceń nauczyciela

-wymieni czynności jakie wykonuje fryzjer

-współdziała w zabawie

-konstruuje z klocków różne budowle

-odgaduje zagadki słowne

- łączy obrazek z cieniem

-słucha z uwagą wiersza i piosenki

-wypowiada się nt.  pracy fryzjera

-rysuje mazakami na określony temat

-wypowiada się nt.  swojego wymarzonego zawodu

-słucha poleceń nauczyciela

-powtarza rymowankę

-dzieli słowa na sylaby

-wypowiada się nt. zawodu fryzjera

-pomaga innym w czasie sprzątania

-śpiewa i bawi się przy piosence

-rozpoznaje kształty figur

-z uwagą słucha wiersza i wypowiedzi innych

-wypowiada się nt. swojej przyszłości

-jest sprawne ruchowo

-jest zręczne, zwinne i ma dobrą orientację w otoczeniu

-wykonuje wskazane ruchy

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-koloruje ulubionymi kolorami

-bawi się zgodnie z innymi

-nazywa postaci w albumie

-kończy rozpoczęte zdanie

-biega nie potrącając innych

-jest zwinne

-wymieni formy spędzania wolnego czasu w domu

-buduje logiczna zdania

- czeka na swoja kolej wypowiedzi

-rysuje kredkami ołówkowymi

-bawi się ze wszystkimi dziećmi

-reaguje na polecenia słowne

-projektuje rysunek dla mamy

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

- projektuje swój wzór

-śpiewa i bawi się przy muzyce

-wymieni formy spędzania wolnego czasu z rodzicami

-buduje logiczne, dłuższe zdania

-śpiewa nowo poznaną piosenkę

-określa czy piosenka jest wolna czy szybka

-bawi się w bezpieczny sposób

-odgaduje odgłosy z kuchni

-wykleja kontury kwiatka plasteliną

-bawi się wg własnych zainteresowań 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-buduje logiczne zdania

-śpiewa wspólnie z innymi

-wykonuje określone ruchy wg ustalonego kodu

-nazywa kolory

-rozwiązuje zadania z dodawania i odejmowania

-jest zwinne i sprawne ruchowo

-współdziała z innymi w czasie zabawy 

-naśladuje czynności

-śpiewa wspólnie z innymi piosenkę

-pomaga innym w czasie sprzątania

-dzieli się zabawkami

-rysuje drogę w labiryncie

-słucha uważnie wiersza

-aktywnie uczestniczy w  zabawach porannych

-słucha uważnie muzyki

-rytmicznie uderza w dłonie

-wykonuje ruchy okrężne dłonią

-rysuje portret swojego taty

-prawidłowo posługuje się kredkami

- zachowuje się w bezpieczny sposób na urządzeniach ogrodowych

-naśladuje pokazane ruchy

-śpiewa rymowankę

-rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-liczy sylaby w słowach

-aktywnie uczestniczy w zabawie w kole

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-jest sprawne ruchowo

-współdziała podczas ćwiczeń

-jest samodzielne w szatni

-tańczy i śpiewa przy rymowance

- dorysowuje drugą część rysunku

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: