W październiku

  • 30 września – Dzień Chłopaka
  • Przedłużony termin zbiórki kasztanów do 7 października
  • 5 października – Kraina Eksperymentów – koszt zajęć 14 zł, pieniądze  proszę wpłacać na konto grupowe
  • 11 października – Dzień Dziewczynki
  • 14 października – Dzień Nauczyciela, w tym dniu   prosimy dla dzieci o strój odświętny „jak do cioci ma imieniny” 😊
  • 17 października – AKCJA DBAMY O MAMY, w tym dniu zapraszamy wszystkie mamy o odbiór dzieci z przedszkola, będzie  możliwość uzyskania skierowania na badanie mammograficzne
  • w październiku rozpoczynany akcję „Daj kredkom drugie życie” , przynosimy do przedszkola zatemperowane kredki ołówkowe. Część trafi do potrzebujących dzieci, pozostałe zostaną wykorzystane do wyrobu biżuterii i różnych ozdób.

Pasowanie na przedszkolaka planowane jest na 18 listopada

Umiejętności dziecka:

 

-układa sylwetę warzywa z pociętych części

-chętnie uczestniczy w zabawie

- rozróżnia i nazywa  wybrane warzywa                                                           

 -określa wielkość, kolor wybranych warzyw

- chętnie je warzywa, mając świadomość, że są źródłem witamin

-bawi się z innymi dziećmi

-ozdabia chętnie obrazek

- prawidłowo trzyma kredkę, stara się nie wychodzić za linie

- zna nazwy wybranych warzyw

- układa zbiory według jednej cechy (kształtu, wielkości, koloru)

-słucha wierszy z uwagą

-lepi z plasteliny

-koloruje wg określonego koloru

- powtarza rytmicznie tekst

- potrafi wykonywać umowne ruchy

-obserwuje jesienne zmiany

-czeka na swoja kolej

-próbuje odpowiedzieć na pytanie

-buduje z klocków

-bawi się grami i układankami

- potrafi uważnie słuchać

- wypowiada się na temat obrazka

-z uwagą ogląda przedstawienie

-powtarza wybrany fragment tekstu

-zachowuje się w sposób właściwy

-rozpoznaje i nazywa warzywa

- określa cechy warzyw przedstawionych na obrazku

- koloruje obrazek

-próbuje właściwie posługiwać w się przyborami do rysowania

-wypowiada się chętnie

-słucha poleceń nauczyciela

-zna pojęcie słowa: „zapasy”

- lepi z masy solnej

- utrzymuje ład w miejscu pracy

-chętnie odpowiada na pytania

- układa , segreguje określone przedmioty

-próbuje przeliczać

-układa z klocków

-wskazuje odpowiedni kolor

-słucha uważnie wyliczanki

-wykonuje zadania postawione przez nauczycielkę

-ozdabia kredkami rysunek

-odróżnia kształty

-rzuca piłkę oburącz

-wkłada przedmioty wg koloru

-porównuje ilość przedmiotów posługując się pojęciami mnie, więcej, tyle samo

-próbuje porównywać przedmioty pod względem kolorów

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek

-jest spostrzegawcze

-próbuje rzucić do celu

-tańczy do muzyki

-rozmawia nt.  muzyki

-rozróżnia muzykę wesołą i smutną

-chodzi wyznaczonymi ścieżkami

-dobiera odpowiednie rysunki

-dba o porządek w miejscu zabawy

-stara się dbać o porządek w miejscu zabawy

-chętnie ćwiczy

-wypowiada się na temat kolorów

-powtarza wyliczankę

-reaguje na hasło nauczyciela

-dmucha na krople

-jest radosne w czasie zabawy

-star się dbać o porządek w miejscu zabawy

-określa swój ulubiony kolor

-wymieni kolory tęczy

-odbija pomalowaną dłoń

-chętnie uczestniczy w zajęciu

-potrafi biegać

-rysuje kilkoma kredkami równocześnie

- wie co to jest las i kto w nim mieszka

- wie, jak zachowywać się w lesie i dlaczego

- słucha wierszyka

-wie kto może mieszkać w lesie

- przelicza w zakresie 3  liczebnikami głównymi

-jest bacznym obserwatorem

-chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

- bawi się zgodnie z zainteresowaniami

-chętnie bierze udział w zabawie „Stary…..

-potrafi rozpoznać jeża

-wykonuje pracę plastyczną

-prosi o pomoc nauczycielkę

- uważnie słucha nauczycielki

- ma właściwy stosunek do zwierząt

- naśladuje ruchy zwierząt,

- ma poczucie słuchu i rytmu

- reaguje na przerwę w muzyce i zmiany dynamiczne

-potrafi, wskazać domy niektórych zwierząt (jeż, wiewiórka, niedźwiedź)

-nazywa domy niektórych zwierząt

-wypełnia sylwetę wiewiórki  plasteliną

-koloruje bociana

- zna nazwy wybranych ptaków odlatujących na zimę

- określa położenie przedmiotów: nad, pod, na, wysoko, nisko

- interesuje się życiem ptaków

-poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe

- chętnie sięga po gry i układanki

-wypowiada się nt.  pluszaków zwierząt

-wykonuje ptaka według podanego wzoru,

- cieszy się z wykonanej pracy

- interesuje się wytworami innych dzieci

-stara się rzucać i chwytać piłkę

-naśladuje ruchy zwierząt

-stara się pokolorować obrazek

-nawiązuje z dziećmi relacje

-śpiewa piosenkę

-chętnie je warzywa i owoce, wie, że są źródłem witamin

- odpowiada na pytania nauczycielki

- uważnie słucha podczas zajęć dydaktycznych

-próbuje dokończyć zdanie

- nazywa określone owoce

-rwie papier na drobne części

-nakleja kawałki papieru na sylwety

- myje owoce i warzywa przed ich zjedzeniem,

- myje ręce przed jedzeniem,

- chętnie je warzywa i owoce, wie, że są źródłem witamin

- dokładnie gryzie twarde pokarmy (jabłko, marchewka)

-stara się być zręczne podczas zabaw z piłką

-pokonuje uprzedzenia do niektórych potraw

-śpiewa piosenkę z dziećmi

- porusza się rytmicznie do muzyki

- prawidłowo trzyma łyżkę

-potrafi posługiwać się widelcem

-właściwie korzysta z kubka bez rozlewania

- próbuje nowych potraw

- układa obrazek z kilku elementów

-bawi się w ulubionych zespołach

-rozpoznaje kolory: żółty, brązowy

-nakrywa do stołu,

- dba o estetyczny wygląd stołu,

- przyjmuje prawidłową postawę podczas spożywania posiłku,

- potrafi posługiwać się pojęciem „tyle samo”

-nazywa wyszukane produkty

- wie, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe

- zna pory i nazwy posiłków spożywanych w ciągu dnia

- reaguje na sygnał poprzez zatrzymanie się

-słucha nauczyciela i słucha rówieśników

-próbuje ułożyć historyjkę

-wypowiada się na temat drogi listu od nadawcy do odbiorcy

-klasyfikuje tematycznie

-wybiera ulubioną zabawkę

-chętnie rysuje

-ogląda, porównuje wielkość

-słucha poleceń

-zna imiona rodziców

-chętnie rysuje kredkami

-prosi o pomoc nauczyciela

-nie oddala się od grupy

-jest zręczne

-przelicza koperty

-układa w zbiory wg znaczenia

-potrafi wręczyć upominek

-stempluje za pomocą ziemniaka

-uczestniczy w zabawie porannej

-chętnie słucha muzyki

-rytmicznie recytuje

-reaguje na sygnały nauczyciela

-wykonuje ruchy oburącz poziome i pionowe

-rzuca z pewnej odległości

-składa pocztówkę w całość

-układa rytmy z kolorowych kartek

-wie gdzie znajduje się urząd pocztowy

-zna role urzędu pocztowego

-właściwie się zachowuje

-na sygnał dobiera się w parę

-wyszukuje określony znaczek

-bawi się w „pocztę”

-nazywa poszczególne rodzaje telefonów

-wypowiada się nt. treści obrazków

-prawidłowo powtarza zgłoski

-przelicza listy

-koloruje wg polecenia

-chętnie rysuje

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: