O nas 

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka jest placówką publiczną, do której uczęszcza obecnie 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad nim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dyrektorem od dnia 1 stycznia 2016 r. jest mgr Elżbieta Mysuna-Greń.

   Przedszkole zlokalizowane jest w centrum Polkowic, przy ulicy Lipowej 11. Główna siedziba placówki mieści się w wolnostojącym, wyremontowanym, nowoczesnym budynku. Sale są wielofunkcyjne, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się atrakcyjny plac zabaw dla dzieci, boisko i amfiteatr, w którym dzieci mogą prezentować nabyte umiejętności i realizować swoje pasje. Cała placówka stwarza możliwości szerokiego rozwoju i rozwijania zainteresowań.

   Od 1994 roku przedszkole prowadzi  oddział przedszkolny w Sobinie, do którego uczęszcza 18 dzieci oraz od 2008 roku oddział przedszkolny w Suchej Górnej, gdzie jest ich 13.  Nasze oddziały przedszkolne na wsiach umożliwiają dzieciom mieszkającym poza miastem szerszy dostęp do wczesnej edukacji i opieki.

  Przedszkole powstało w 1976 roku. Bez wahania można się pokusić o stwierdzenie, że placówka gromadzi obecnie drugie pokolenie przedszkolaków, gdyż wielu dawnych absolwentów przedszkola przyprowadza do niego własne dzieci. Stanowi to dla niego najlepszą reklamę. Przez lata funkcjonowania, przedszkole zyskało opinię wysoce zorganizowanego, przyjaznego dzieciom i rodzicom, oferującego bogatą ofertę edukacyjną. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje otwarty styl i metody aktywne, które wyzwalają potencjał twórczy dzieci. Obecnie, poza zajęciami tradycyjnymi, realizującymi podstawę programową wychowania przedszkolnego, w placówce prowadzone są także bezpłatnie zajęcia dodatkowe.

     W naszym przedszkolu każde dziecko traktowane jest jednostkowo. Wszystkie zadania edukacyjne dobieramy odpowiednio do możliwości rozwojowych dzieci, znaczną część czasu poświęcając na zabawę. Program wychowania realizujemy w sposób przyjazny dziecku, dający dużo radości. Naszą tradycją jest uroczyste obchodzenie urodzin dzieci. W tym wyjątkowym dniu, każde dziecko otrzymuje w prezencie drobny upominek, koronę, laurki i życzenia od rówieśników i pracowników.
 

   Naszym atutem jest niewątpliwie – wyselekcjonowana kadra. Tworzy ją zespół wykształconych i kreatywnych specjalistów - nauczycieli, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu, a także wysoki poziom nauczania.

 

  

   Zapraszamy do odwiedzenia Przedszkola Misia Uszatka